شنبه 30 تیر 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

آدرس ایمیل شماره تماس پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

  44893034 مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

حسین نصیری

a_gholami@semicogroup.ir 46046294 مدیر حراست

اصغر غلامی

m_fatholahi@semicogroup.ir 44893065 مدیر امور مالی و سهام

 

مینا فتح اللهی

F_tahmasebi@semicogroup.ir 46046294 مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری

فرزین طهماسبی ابر

s_adineh@semicogroup.ir 46046294 مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکتها

سعید آدینه

s_jafarzadeh@semicogroup.ir

46046294

مدیر بازرسی

سجاد جعفر زاده

r_lachini@semicogroup.ir 46046294 مدیر برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات

روح اله لاچینی

m_khodabin@semicogroup.ir  46046294 مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

مهدی خدابین

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico