سه شنبه 5 تیر 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

این بخش با هدف اطلاع رسانی به همکاران گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا راه اندازی گردیده است

حضور و غیاب 

اتوماسیون اداری

داشبورد مدیریتی (سامانه سمفاب)

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico