یکشنبه 19 آذر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 
 

اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

علی اصغر دادخواه ترکداری

 عضو غیر موظف هیأت مدیره

ــ

احمد بذلی

 

رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره

 

 

شرکت ستاره سفیران آینده

 

 

محمد هاشمی خواه

 

 عضو موظف هیات مدیره 

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

وحید هدایتی خلیلی

 عضو غیر موظف هیات مدیره

شرکت انرژی گستر ساینا اروند

حمیدرضا نعمتی

اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

 سمت

 نماینده

نام و نام خانوادگی

 عضو علی البدل 

امیر چراغعلی

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico