سه شنبه 5 تیر 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

تاریخچه فعالیت

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ( سهامی عام) در تاریخ 1386/09/28 با شماره 312499 نزد اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید.

 

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت های اصلی شرکت :

1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهاداردارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیارگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر ( اعم از ایرانی یا خارجی( در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

1-1- سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه تهیه ، تولید ، خرید ، فروش ، واردات و صادرات انواع خودرو اعم از سبک و سنگین و تامین کلیه قطعات و تجهیزات ایمنی و تزئینی و مواد اولیه و فرآوری شده مورد نیاز و انواع روانکارها و فیلترها مربوط به صنعت خودروسازی ، سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با موضوع فوق بمنظور تکمیل و بهبود زنجیره ارزش صنعت خودرو

1-2- سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه ارائه خدمات طراحی و اجرا و نظارت فنی و مهندسی و مکانیکی و آپشن های خودرو و سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مرتبط با خودرو بمنظور تکمیل و بهبود زنجیره ارزش صنعت خودرو

1-3- سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی اعم از تعمیرات و تهیه و فروش اقلام و تجهیزات یدکی و آپشن های مورد نیاز در صنعت خودرو سازی

1-4- سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و کانی و فرآورده های فرعی آنان که از مواد خام آلی اعم از گازهای طبیعی و هیدروکربن ها و سایر مواد معدنی و املاح بدست می آید و تامین کلیه تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نفت ، گاز ، انرژی ، معدن و نیروگاهی

1-5- سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه انجام کلیه فعالیتهای انبوه سازی اعم از طراحی اجرا ساخت و نظارت و سایر فعالیتهای مجازمرتبط به آن .

1-6- سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه تهیه خرید و واردات انواع مواد غذایی اعم از خام و فرآوری شده و پخت مواد غذایی و بسته بندی و پخش و فروش آن و ارائه کلیه خدمات پخت و پز و عرضه مواد غذایی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

1-7- سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه حمل و نقل اعم از زمینی هوایی دریایی بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و شرکتها و مجموعه های فرهنگی و هنری و سیاحتی و زیارتی

1-8- انجام کلیه فعالیتهای مجاز تجاری بازرگانی مدیریتی و رفاهی و پرسنلی و پشتیبانی به گروه کارکنان سایپا و مجموعه های وابسته به آن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

1-9- ارائه خدمات فنی مهندسی و تخصصی در زمینه فعالیتهای مجاز سرمایه گذاری تجاری ، صنعتی ، تولیدی و فنی و مهندسی

1-10- انجام عملیات و فعالیتهای مجاز پیمانکاری و حق العمل کاری .

1-11- شرکت در مناقصه و مزایده های درون مرزی و برون مرزی .

1-12- حضور و شرکت در کلیه نمایشگاههای تجاری صنعتی تولیدی و فنی و مهندسی و سمینارها و همایشهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی

1-13- سرمایه گذاری در خرید و در اختیار گرفتن مشارکت اجاره رهن و ترهین اموال منقول و غیر منقول و فروش و رهن و ترهین و واگذاری اموال منقول

1-14- جذب سرمایه گذاری خارجی جهت شرکت یا شرکتهای سرمایه پذیر و انعقاد قرارداد های مشارکت خارجی

1-15- تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور

1-16- اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان .

1-17- انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مجاز پس از اخذ مجوزهای قانونی

1-18- اقدام به هرگونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده یا در جهت اجرای آن ضروری باشد

2- انجام فعالیت های زیردر ارتباط با اشخاص سرمایه پذیرموضوع بند 1 فوق :

2-1- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

2-2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

2-3- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

2-4- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

2-5- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

2-6- شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه های فعالیت مذکور در بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

2-7- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

 

3- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات

موضوع بند 2 فوق را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند؛

ب) موضوع فعالیتهای فرعی:

1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

2- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندو قهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد

3- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

 

4- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

 

5- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

5-1- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛

5-2- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

5-3- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛

5-4- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

تبصره 1: ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود، ولی در هرحال شرکت باید اکثر دارایی های خود را ) که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود ) با رعایت حداقل های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید.

تبصره 2: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

 

چارچوب فعالیت

شرکت از مصادیق شرکت های مادر (هلدینگ( موضوع بند 22 ماده ی یک قانون بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع بند 21 همان قانون، محسوب شده و براساس ماده ی 28 آن قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه ی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.
تبصره : براساس قانون بازار اوراق بهادار، تأسیس یا فعالیت شرکت حسب مورد منوط به صدور مجوز تأسیس یا فعالیت از طرف سازمان است.

 

اهداف

جلب رضایت کارکنان،افزایش حس تعلق سازمانی به واسطه افزایش توان مالی، توسعه فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کارکنان سرفصل‌های اصلی برای تشکیل این شرکت به شمار می‌آیند.
در راستای تحقق اهداف عالیه گروه خودرو سازی سایپا و به منظور افزایش حس تعلق سازمانی به واسطه افزایش توان مالی در دوران بازنشستگی که پیامد آن افزایش بهره وری سازمان است، همچنین توسعه فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری از طریق استفاده بهینه از نقدینگی همکاران؛ مدیریت شرکت سایپا تصمیم به تأسیس شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا گرفت.
نظربه تعداد قابل توجه کارکنان گروه خودروسازی سایپا و قابلیت جذب نقدینگی آنها،تأسیس چنین شرکتی از طریق جذب پس انداز اندک ماهانه اکثریت پرسنل قابلیت انجام فعالیتهای اقتصادی شرکت را فراهم می سازد.در نهایت با توجه به دستورالعمل نحوه استفاده از 3درصد حقوق پرداختی کارکنان ( موضوع بند 14مصوبه شماره 289 هیأت مدیره شرکت سایپا) مقررشد که 4 درصد ازحقوق پرسنل کسرو 3درصد نیز توسط شرکتهای گروه به نام فرد به حساب شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا واریز شود. 
مبالغ واریزی به حساب سرمایه شرکت منظور ودر قبال آن سهام شرکت به کارکنان واگذار وسود حاصل ازموضوع فعالیت شرکت که شامل سرمایه گذاری درپروژه های اقتصادی،خرید اوراق مشارکت و خرید و فروش سهام و... است، به صورت تقسیم سودبه سهامداران انتقال یابد.

 

ترکیب سهامداران  

آخرین ترکیب سهامداران شرکت بعد از افرایش سرمایه اسفندماه سال 89 به شرح زیر است:

 

نام سهامدار درصد مالکیت
کارکنان شرکتهای گروه سایپا 61
شرکت سرمایه گذاری سایپا 39
جمع 100

 

تعداد سهامداران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
سال تعداد تعداد افزایش در سال
1387 17.473 -
1388 20.849 3.376
1389 25.804 4.955

1390(تا 90.04.20)

25.930 126

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico