یکشنبه 19 آذر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

خبر خوب برای سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا :

به گزارش روابط عمومی سمیکو، با عنایت به نگاه حمایتی مدیرعامل و هیأت مدیره محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و اهمیت رضایت حداکثری سهامداران محترم و با توجه به تکلیف و مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1402/04/27 شرکت سمیکو مبنی بر تقسیم سود به مبلغ 500ر2 میلیارد ریال (به ازای هر سهم 208 ریال)، طی روزهای آتی واریز سود مذکور با اولویت بازنشستگان محترم و شرکت های خوش حساب در پرداخت سهم سهامداری پرسنل محترم، انجام خواهد گرفت .

متعاقباً لیست مربوط به جزئیات پرداختی از طریق تارنمای شرکت اطلاع رسانی خواهد شد .

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico